Tillsammans med Filippa Egnell. Foto: Magnus Anesund.